Hoppa till innehåll
Ann-Kari Edenius
Ann-Kari Edenius, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Kommentar till regeringens förslag till ett förenklat anställningsstöd till arbetsgivare som anställer personer som står långt från arbetsmarknaden

Bemanningsföretagen välkomnar att regeringen nu äntligen rensar bland de många stödformer som finns för att anställa de som står långt ifrån arbetsmarknaden eller de som är nyanlända.

– Men det vi ser är att företagen i första hand vill se generella lösningar med sänkt arbetsgivaravgift, eftersom de kommer till användning för flest. Det är framför allt viktigt idag när vi har fler människor än någonsin i etableringsuppdraget, säger Ann-Kari Edenius, Förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

Bemanningsbranschen ser även att subventioner kan fungera om de skulle göras tillgängliga för bemanningsföretag. Idag är de anställningsstöd som finns inte är åtkomliga för bemanningsföretag. Därför är Ylva Johansson uttalande om att hon inte utesluter att stöd kan gå andra vägar än via Arbetsförmedlingen mycket välkommet. Om regeringens mål om att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ska nås behövs alla krafter.

– Rättssäkerhet och konsekvens i hur stöden används är centralt. Om man vill att stöden ska komma till användning kräver det att de är tillgängliga för bemannings- och omställningsföretag och att denna instruktion finns med från regeringens håll, vi hoppas att så nu blir fallet, fortsätter Ann-Kari.

Det är utmärkt att regeringen förenklar och lyssnar på företagen. Det är genom dialog som bättre arbetsmarknadslösningar utvecklas. Bemanningsbranschen finns över hela arbetsmarknaden och sätter redan idag många utrikesfödda i arbete. Andelen utlandsfödda personer som arbetar inom branschen är nästan dubbelt så stor som på den totala arbetsmarknaden enligt SCB:s, men med rätt verktyg skulle ännu mer kunna göras.