Hoppa till innehåll

Sedan år 2007 har SKI, Svenskt Kvalitetsindex, undersökt företagstjänster inom både bemanningsföretag och revisionsbolag. Jämfört med andra branscher så är kundernas förväntningar på leverantörerna väldigt höga – ändå lyckas både bemanningsföretagen och revisionsbolagen motsvara kundernas förväntningar.

Nöjdheten bland företagen som anlitat ett bemanningsföretag ökar. Jämfört med 2016 har nöjdheten ökat från 67,3 till 69,1.

– Det behöver påpekas att en bransch som har så här höga krav och förväntningar på sig och samtidigt har en så pass hög nöjdhet så signa­lerar det att företagen gör mycket rätt, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex. Det är tydligt att de som lyckas här också har nöjda och lojala kunder.