Hoppa till innehåll

Vi har tidigare välkomnat den granskning av bemanningsbranschen som Arbetsmiljöverket genomför. Samtidigt har vi i samtal med myndigheten påtalat problem i hur statistiken både beskrivs och rapporteras. Ett problem som nu blivit än tydligare.

Arbetsmiljöverkets granskning pågår och gör så året ut. Än så länge finns inga analyserade resultat att ta fasta på, inga slutsatser om varför arbetsolyckor sker. Däremot finns ett stort antal teorier och arbetsteser som granskningen eventuellt kommer kunna förkasta eller bekräfta. Samtidigt väljer Arbetsmiljöverkets nationella samordnare av inspektionen att dra slutsatser under pågående utredning. Något vi ställer oss kritiska till.

– Våra medlemmars viktigaste resurs är deras medarbetare, och företagen tar arbetsmiljöarbetet på största allvar. Olyckor som sker på arbetsplatsen är knutna till arbetsplatsen, inte anställningsformen. Det är också det enda inspektionen med säkerhet kan fastställa, säger Ann-Kari Edenius förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

Våra medlemmars viktigaste resurs är deras medarbetare

– Sättet Arbetsmiljöverket väljer att ta fram sin statistik blir därför missvisande. Vi förväntar oss mer av myndigheten, med stora resurser och stort ansvar. Något vi har bett om att få diskutera både med ansvarig minister, Ylva Johansson, samt Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Erna Zelmin-Ekenhem. Än så länge har vi inte fått något svar, säger Ann-Kari Edenius.

Bemanningsföretagen arbetar aktivt med att förtydliga det dubbla ansvaret, dvs det ansvar som både bemanningsföretaget och det inhyrande företaget har. Redan nu pågår ett partsgemensamt arbete för att stärka konsultrollen samtidigt som vi tillsammans med våra medlemmar verkar för att säkra arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets mål måste vara att säkra att så få olyckor som möjligt sker på alla arbetsplatser. Och visar den pågående granskningen strukturella problem kommer vi givetvis agera därefter. Men vi förväntar oss att granskningen gör det möjligt att förstå hur alla arbetsgivare kan bli bättre på att hantera de problem som kvarstår. Just nu verkar vi inte nå det målet.

Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen