Hoppa till innehåll
Välj kapitel

01
Några av de stora aktörerna

Företagen som etablerar sig ligger i framkant vad gäller teknik, hållbarhet och digitalisering. De största satsningarna gäller bland annat produktion av fossilfritt stål, fossilfri gruvdrift och batteritillverkning.

Talga– tillverkning av hållbart anodmaterial till litiumjonbatterier i Luleå med hjälp av högkvalitativ naturlig grafit från de egna fyndigheterna nära Vittangi.

Hybrit Steel – ett samarbete mellan LKAB, SSAB och Vattenfall med syfte att skapa en fossilfri värdekedja för järn- och stålproduktion med hjälp av fossilfri el och vätgas. Luleå, Malmberget och Gällivare.

H2 Green Steel – planerar för stålproduktion med hjälp av fossilfri el och vätgas i Boden.

Northvolt – tillverkar litiumjonbatterier för bilar och för lagring av el i Skellefteå.

LKAB – planerar en stor omvandling av Malmberget för omställning av produktionen till fossilfri järnsvamp.

Boliden – gör stora investeringar i smältverket utanför Skellefteå samt i företagets gruvdrift.

Investeringarna i regionen väntas uppgå till 1 100 miljarder kronor de närmsta 20 åren. I dessa verksamheter finns stor efterfrågan på ingenjörer, erfarna maskinoperatörer, CNC-operatörer, men även personal inom lager och logistik.

02
Stora kompetensbehov

För att klara de nya industriprojekten behöver näringslivet rekrytera ungefär 20 000 personer. Det ställer nya krav på samhällsservicen och välfärden i regionen. Det handlar både om restaurang, handel och andra konsumentinriktade tjänster, men också om ökade behov av skola och förskola samt inom vårdsektorn. Sammanlagt skapar det omkring 30 000 ytterligare nya jobb – totalt kan det alltså handla om 50 000 nya jobb inom näringslivet och välfärden i två regioner som i dagsläget har drygt en kvarts miljon sysselsatta.

Dessa regioner har redan lägre arbetslöshet och högre sysselsättning än resten av landet. Dessutom kommer pensionsavgångarna vara mycket stora inom basindustrin under den kommande tioårsperioden. Det finns inte heller någon naturlig påfyllning av unga i dagsläget. Fler äldre lämnar arbetslivet än de unga som kliver in. Under de närmaste tio åren fyller 65 000 personer i Norrbotten och Västerbotten 65 år. Bara 57 000 fyller 20 år.

03
Kompetensföretagen avgörande

Arbetsgivare i både näringslivet och välfärden vittnar om de enorma utmaningarna detta skapar. Här spelar företagen inom rekrytering, bemanning och omställning – det vi kallar kompetensbranschen – en avgörande roll. Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät visar att bemannings- och rekryteringsföretagen är den viktigaste rekryteringsvägen för gruv-, kemi- och skogsindustrin. Allt talar för att behovet av dessa tjänster kommer att vara helt avgörande för den gröna omställningen. Med deras erfarenhet och kunskap av att hantera kandidater och arbetskraft i alla Sveriges regioner kan kompetensbranschen vända utmaningen till en möjlighet.

Rekryteringsdelen lockar personer från hela landet till de lediga jobben medan bemanningsdelen ser till att industrierna kan ha flexibel bemanning och stärka upp med allt från IT-specialister och tekniska konsulter till industriarbetare. Dessutom ser omställningsföretagen till att personer kan ställa om för att anpassa sig till en ny arbetsmarknad med nya geografiska förutsättningar.