Hoppa till innehåll
Välj kapitel

01
Cecilia Mannheimer - Randstad

Med nischade internationella marknadsföringkampanjer och samarbeten med både företag och kommuner lockar Randstad människor till norra Sverige. Men politiken måste ta större ansvar och våga fatta obekväma beslut, menar Cecilia Mannheimer som är ansvarig för bemanning och rekrytering på Randstad.

Det råder nybyggaranda i stora delar av norra Sverige. Möjligheterna är många och både företag och kommuner är öppna för att anställa mer på potential än formella meriter. Men det räcker inte. Det finns ett stort gap mellan vad som efterfrågas och vilken kompetens som finns bland dagens arbetssökande. Cecilia Mannheimer efterlyser modigare politiker.

– Alla ser ju våra demografiska utmaningar. Politikerna också. Men jag tror att de tycker att besluten som krävs är för obekväma. Det gäller till exempel arbetskraftsinvandringen där vi inte kan stänga dörrar för den arbetskraft vi vill ha och behöver. Politiker borde ta ett helhetsgrepp för att säkerställa att vi har rätt mängd kompetens för många år framåt.

Cecilia efterlyser också diskussioner om nya grepp i utbildningssystem och a-kassa.

– Vi måste satsa mycket mer på yrkesutbildningar. Och göra dem flyttbara. I dag är möjligheterna till utbildningar knutna till var du bor och lever, men det ökar ju inte människors vilja att flytta dit där jobben finns. Vi har inte heller så mycket debatt kring hur länge du kan få a-kassa innan du måste flytta till ett jobb.

”Vi måste satsa mycket mer på yrkesutbildningar och göra dem flyttbara”

Randstad är ett av världens största företag inom kompetensförsörjning. Varje dag går 600 000 personer till jobbet med Randstad-lön på 39 olika marknader. I Sverige finns verksamheten främst inom bemanning och rekrytering över hela landet. En omställningsdel finns också i dotterbolaget Randstad RiseSmart.

– Att vi är globala gör ju att vi har musklerna som krävs för att kunna lösa många av dagens kompetensbehov. Just nu har vi mycket crossborder-lösningar med talanger som är sugna på att komma från andra delar av Europa till norra Sverige och jobba. Det handlar om både kvalificerade uppgifter och enklare jobb.

Att bemanna med människor från andra delar av Europa fungerar bra, men vad krävs för att människor ska vilja stanna permanent och bygga en framtid i norra Sverige? Cecilia menar att både företagen och politiken måste tänka nytt.

”Är inte incitamenten tillräckliga för att flytta gör du inte det”

– Man har sitt sammanhang där man är och har sina rötter. Är inte incitamenten tillräckliga för att flytta gör du inte det. Om det inte finns något som driver dig är det svårt att se varför.

– Arbetsgivarna måste jobba med sitt varumärke för att vara attraktiva. I Sverige rankar talanger lön och förmåner, balans mellan jobb och fritid samt arbetsmiljö högst. Och för generation Z och Alpha är det otroligt viktigt med syftesdrivna företag. Många traditionella bolag tänker inte på vad det är. Man måste helt enkelt möta behoven som finns.

02
Jimmy Rönnblom - Konsultia

Det är inte brist på människor i norra Sverige, det handlar om att få fler att få upp ögonen för industrijobben och hitta människor med potential. Det menar Jimmy Rönnblom som är vd för bemannings- och rekryteringsföretaget Konsultia.

– Framtidens behov går inte ihop med den tillgång på människor och kompetenser som efterfrågas. Kombinationen av en åldrande befolkning och stora grupper som vill jobba, men som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är den svåra nöten att knäcka.

Konsultia arbetar med bemanning och rekrytering för industrin och fokuserar i stor utsträckning på produktionspersonal. I huvudsak rekryterar man människor som redan bor i norra Sverige och man tittar mycket på potential i stället för formella meriter. Jimmy menar att det handlar om att se bortom en persons cv och i stället värdera inställningen.

– Arbetsgivare behöver bli bättre på att värdera potential. Om en person vill lära sig och har ambitionen att göra ett bra jobb är det ofta en bra matchning värd att investera i. Jag tror mycket på människors förmåga att växa och utvecklas. Och om vi tänker så blir ju kandidatunderlaget mycket större.

Det stora behovet av medarbetare skyndas på av de stora industrisatsningarna som just nu sker på flera håll. Satsningar som påverkar samhällen mycket. Jimmy Rönnblom menar samtidigt att det inte är en fråga som handlar om Västerbotten eller Norrbotten specifikt utan snarare en fråga för Sverige.

”Om vi inte gör mer riskerar många satsningar att misslyckas”

– Det finns ett tydligt fönster nu där flera företag försöker ta ledartröjan internationellt i den snabba omställningen vi nu står inför. Men om vi inte gör mer riskerar många satsningar att misslyckas. Det skulle vara väldigt tråkigt för hela Sverige. Politiken behöver arbeta proaktivt och genomföra satsningar innan behoven blir akuta. Ett exempel är yrkesutbildningarna som måste växlas upp för att möta både dagens och framtidens behov. Det handlar om relativt korta yrkesutbildningar, men de satsningar som görs idag räcker inte. Andra viktiga områden är infrastruktursatsningar, en attraktiv bostadsmarknad och en dimensionerad välfärd.

Jimmy Rönnblom, pekar som flera andra också på vikten att nå ut med en uppdaterad bild av industrin.

”Vi behöver visa upp alla intressanta jobb som finns, den schyssta arbetsmiljön och de spännande företagen”

– Många som inte arbetat inom industrin har en förlegad bild av hur det är. Det har hänt jättemycket de senaste åren. Vi behöver visa upp alla intressanta jobb som finns, den schyssta arbetsmiljön och de spännande företagen. Vi måste berätta om allt som händer i norra Sverige – alla de möjligheter som finns här.

03
Malin Persson - Adecco

Vi måste bort från de skeva bilder som finns av att bo och leva i norra Sverige – det är inte mörkt och kallt hela tiden, eller brist på kulturella inslag. Här finns jättespännande möjligheter, säger Malin Persson som är vd på Adecco och själv uppvuxen i Luleå. Hon är övertygad om att nästa generation kommer att se andra värden i livet än att bo i storstäder. 

Adecco är ett av världens största HR-bolag med verksamhet i 60 länder. I Sverige fokuserar man främst på bemanning och rekrytering. VD Malin Persson tror mycket på storytelling som verktyg för att få människor att flytta dit jobben finns. Det är ett långsiktigt arbete och den lokala närvaron är viktig. Därför har Adecco valt att starta lokala kontor på flera platser i norra Sverige och skapat en landningssida ”Välkommen till Norrland” för att dela information och positiva berättelser som kan inspirera till en flytt norrut. 

– Vi kampanjar löpande i sociala medier för att få kandidater att få upp ögonen för vad Norrland har att erbjuda. Vi har ett långsiktigt perspektiv att sätta människor i arbete och kunna kompetensförsörja den gröna omställningen.

– Vi har också fördelar av att vara ett globalt bolag, vi attraherar nämligen även arbetskraft från EU-länder i södra Europa som Spanien, Polen, Slovenien, Slovakien där levnadsförhållanden gör att människor lättare flyttar på sig.

Men att få fler att stanna permanent kräver flera åtgärder. Då handlar det mycket om boende, jobb och skola för medföljande samt ett attraktivt kultur- och fritidsutbud.

”Det finns fortfarande utmaningar vad gäller vård, skola och omsorg”

– Om man tittar på städer som Kiruna, Boden, Luleå och Skellefteå så har de verkligen satsat. I och med att man bygger nytt kan man också bygga attraktivt för kommande generationer. Men det finns fortfarande utmaningar vad gäller vård, skola och omsorg. Om vi vill att familjer flyttar hit behövs ju arbete för båda parter. Och det tar längre tid att utveckla. Det krävs investeringsvilja lokalt både från näringslivet och offentlig sektor.

Och det är just samarbetet mellan flera parter som är avgörande för att lyckas med kompetensförsörjningen på lång sikt. Malin pekar till exempel på dagens yrkesutbildningar.

”Vi måste öka insikten och förändringsbenägenheten i utbildningsväsendet och inte stanna kvar där vi alltid varit”

– Kapitalet måste in och samarbeta med staten. Med yrkesinriktade utbildningarna kan vi snabbt kapa en del av kompetensgapet. Men man kan inte lära sig på gamla maskinparker när dagens industri använder något annat. Vi måste öka insikten och förändringsbenägenheten i utbildningsväsendet och inte stanna kvar där vi alltid varit. Vi har en stolt tradition i Sverige att bygga järnvägar, broar, vägar och traditionell tillverkningsindustri, men nu krävs en helt annan teknik för att utbilda för framtiden.

Även den långsiktiga nationella politiken måste ta ett större ansvar och testa nya grepp, tycker Malin Persson.

– Jag tycker att politiken kan styra mer och ställa krav. Kanske kan man kortsiktigt sänka skatten för dem som flyttar norrut. Eller införa flyttbidrag. Om du är ensamstående eller ung måste du kanske vara beredd att flytta för att få ett jobb. Det är så klart inte lika lätt att flytta om man har familj, så vi måste testa flera olika modeller för att skapa kompetensförsörjning till norra Sverige.

04
Mariam Al-zamami - Nordisk Kompetens

Mariam Al-zamami och hennes man startade Nordisk Kompetens för tio år sedan med fokus på omställning i Norrbotten. I dag är de 60 personer på 22 kontor i hela landet. Verksamheten spänner över bemanning, rekrytering och omställning. För Mariam är nyckeln till framgång goda exempel och samarbete mellan många olika aktörer.

Nordisk Kompetens har valt att inte nischa sig till någon speciell bransch utan jobbar med allt från chefer till industriarbetare och lokalvårdare. På grund av den breda inriktningen märker man också snabbt vad som är på gång inom olika områden.

– Vi är ju ett företag som har örat mot rälsen och eftersom vi jobbar med både uppsägningar och rekryteringar ser vi snabbt trender på arbetsmarknaden. Just nu är det mycket problem i byggbranschen, där bromsar man medan man har väldigt svårt att hitta rätt kompetens i branscher som it, vård och även till viss del hotell och restaurang.

Omställningsuppdragen handlar om att matcha uppsagda personer till de jobb som finns. Högt utbildade och kollektivavtalsanställda får jobb ganska snabbt efter uppsägning, men för andra handlar det ofta om att hitta kreativa sätt att uppgradera kompetenser man redan har. Jobben finns, men inte alltid rätt kompetens.

”Vissa företag kan inte växa och vissa kan inte ens ta uppdrag på grund av kompetensbrist”

– Det kan till exempel vara att ge människor med gamla CE-körkort kortare utbildning till lastbilschaufför. Men det kan också handla om att jobba med större uppsägningar i kommuner i södra Sverige och erbjuda dem att komma och testa att jobba i gruvorna i Pajala.

Även om det blivit något lättare att få människor att flytta till norra Sverige upplever Mariam att det faktiskt kan vara enklare att rekrytera människor från södra Europa än södra Sverige.

– Det finns allvarliga utmaningar. Vissa företag kan inte växa och vissa kan inte ens ta uppdrag på grund av kompetensbrist. Men vi ser också att människor från till exempel Nederländerna och Spanien är intresserade av att komma hit och jobba. Man ser norra Sverige som ett intressant område att bo i. I början var det mest de som inte hade någon familj som kunde tänka sig att flytta hit. Men nu står vi på många mässor och möter nu också familjer som vill etablera sig här.

Mariam menar att samarbete är avgörande för att lösa kompetensbristen, men att även politiska beslut behövs.

”När människor varit arbetslösa länge kanske det måste finnas krav på att söka där jobben finns”

– Vi behöver ju människor som kommer utifrån hit till norra Sverige. Kanske skulle politikerna kunna skippa lönegolvet eller sänka det för områden där vi behöver fler människor. Och när människor varit arbetslösa länge kanske det måste finnas krav på att söka där jobben finns. Flyttbidrag och hjälp för anhöriga att få jobb kan vara två sätt att uppmuntra flytt.

– Det allra viktigaste för att locka människor hit till norra Sverige är att sprida de många goda exempel som finns, tänka på helheten och samarbeta ännu mer.