Hoppa till innehåll
Välj kapitel

01
Några av de största satsningarna i vårt lands historia

Det planeras just nu i norra Sverige. Bara i Norrbotten och Västerbotten väntas 1 100 miljarder kronor investeras under de närmaste 20 åren. Det handlar bland annat om nya och utbyggda anläggningar för produktion av fossilfritt stål, batteritillverkning och fossilfri gruvdrift.

För att klara denna gröna omställning av industrin behöver företagen anställa omkring 20 000 personer. För att klara service och välfärd i det omgivande samhället krävs ytterligare omkring 30 000 personer. Fortfarande är det dock, som en av de intervjuade i denna rapport säger, ”lättare att få människor från södra Europa att flytta till Norrbotten och Västerbotten än det är från södra Sverige”.

I den här rapporten försöker vi hitta svaret på frågan om vad som krävs för att människor ska vilja flytta norrut till jobben. Vi har därför intervjuat företagen som söker nya medarbetare och industrins främsta experter på kompetensförsörjning, men vi har även låtit experterna på rekrytering, bemanning och omställning komma till tals.

Bilden som tonar fram är en av fördomar och hinder, men också av möjligheter för människor och arbetsgivare som vågar trotsa det invanda och pröva någonting nytt. Klart är att politiken måste sätta sig i förarsätet och skapa de förutsättningar som krävs för den gröna omställningen av vårt land.

I den här rapporten har vi använt oss av statistik från Almegas rapportDen gröna omställningen i norra Norrland”, skriven av Patrick Joyce, chefsekonom Almega.