Hoppa till innehåll
Välj kapitel

01
Långsamt ökad vilja att flytta norrut

Undersökningsföretaget Novus har sedan 2021 genomfört en årlig undersökning av svenskarnas vilka att flytta norrut, närmare bestämt till Norrbotten. Undersökningen görs på uppdrag av LKAB och visar en långsamt uppåtgående trend att fler kan tänka sig att flytta till jobb. 

Kan du tänka dig att flytta till norra Sverige?

Under de tre år undersökningen genomförts är det framför allt frågan om man kan överväga att flytta som förändrats. Från att ha legat på 31 respektive 30 procent som svarade att de kan tänka sig överväga att flytta till Norrbotten hade siffran 2023 ökat till 35 procent. Störst var ökningen bland de unga mellan 18 och 29 år. Från att 41 procent 2022 svarade att de kunde överväga att flytta, var det 62 procent 2023.

Positivt inställda mellan 20-29 år

Under alla tre år har kvinnor varit mindre villiga att flytta än män. 2021 svarade 38 procent av männen att de kunde överväga en flytt. Motsvarande andel bland kvinnorna var 25 procent. Året efter minskade könsskillnaderna något då 28 procent av kvinnorna kunde överväga en flytt medan siffran bland männen minskat till 30 procent.

Hur ser skillnaden ut mellan kvinnor och män?

Minst villiga att röra på sig var 2023 äldre människor i södra Sverige med god inkomst. Drygt tre fjärdedelar av dem avvisade tanken på en flytt norrut.

Drivkrafterna att flytta har varit samma under de tre undersökningsåren, de som toppar listan är:

  • närhet till naturen
  • prisvärt boende
  • goda chanser att få jobb och
  • bättre balans i livet

Anledningarna som anges varför man inte vill flytta är framför allt avsaknad av relation till regionen, stora avstånd och mörker och kyla. Dessutom anges dåligt utbud av kultur, nöjen och restauranger samt ovilja att byta skola för sina barn som skäl.

Orterna som lockar mest i Norrbotten och Västerbotten är under alla tre undersökningsår

  1. Umeå
  2. Luleå
  3. Skellefteå

I undersökningen 2023 ökade Kiruna i popularitet och seglade upp på en fjärdeplats.