Allmänna bestämmelser ABOU – 10 Omställningsuppdrag

ABOU-10 används vid omställningsuppdrag, dvs. uppdrag som innebär att kunden avser eller har sagt upp en eller flera personer eller i annat syfte önskar hjälp med omställning eller förändring för personer för att t.ex. hitta nytt arbete, starta egen verksamhet eller på annat sätt bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Ladda ner
Kategori: