Allmänna bestämmelser ABOU – 10 Omställningsuppdrag

Ett grundläggande syfte med Kompetensföretagens allmänna bestämmelser är att skapa konkurrensneutralitet via en rimlig balans i förhållandet mellan leverans och pris. De ger också tydlighet och klara riktlinjer kring avtalsvillkor. Det gör att användandet av de allmänna bestämmelserna kanske är det bästa sättet att förhindra en tvist mellan kompetensföretag och kundföretag. Dessutom kan kunden på ett enkelt sätt jämföra olika leverantörers offerter. Allmänna bestämmelser är idag vanligt förekommande inom en mängd olika branscher och uppfattas många gånger som praxis av våra domstolar. De är anpassade till dataskyddsförordningen (GDPR), samt till branschens förhållanden.

Läs mer om användning och funktioner under fliken Om Allmänna bestämmelser.

Ladda ner
Kategori: