Grafiska regler

Genom att följa de grafiska reglerna stärks den gemensamma identiteten. Det är ett stöd i kommunikationsarbetet, på allt från brev och visitkort till webb. Därför är det angeläget att varumärkena hanteras rätt i grafisk och elektronisk produktion. Reglerna är få, men måste följas. Notera därför att:

Logotypen för auktoriserat medlemsföretag

Auktoriserade medlemsföretag äger rätt att använda logotyperna för Auktoriserat bemanningsföretag, Auktoriserat rekryteringsföretag och Auktoriserat omställningsföretag. Speciella regler gäller för användandet av logotypen. Dessa regler erhåller medlemmen i samband med godkännande av auktorisation.

Vi ber den som upptäcker att ett icke auktoriserat medlemsföretag använder auktorisations-logotypen i sin marknadsföring, kontaktar oss. Missbruk av logotypen beivras.

Kompetensföretagens logotyp

Förbundets logotyp används endast av förbundet, inte av medlemmarna.

Almegas logotyp

Får inte användas, däremot kan man skriva www.almega.se

Om ni vill ha med upplysningar om att ni är medlemmar i Kompetensföretagen, Almega och Svenskt Näringsliv får ni gärna skriva det i text och länka vidare till varje sida. Här följer några exempel:

  • ”Medlem i Kompetensföretagen. För mer information, se www.kompetensforetagen.se och www.almega.se”
  • ”NN är medlem i Kompetensföretagen, en bransch och arbetsgivarorganisation inom Almega. För mer information, se www.kompetensforetagen.se och www.almega.se”
  • ”NN är medlem i Kompetensföretagen, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega. Almega ingår i Svenskt Näringsliv. För mer information, se www.kompetensforetagen.se och www.almega.se”

Vill du visa att företaget tillhör Svenskt Näringsliv? Här hittar du logotyp för medlemsföretag.

Hur översätter man till engelska?

Här har vi samlat några engelska benämningar

Engelska Svenska
Competence Agencies of Sweden Kompetensföretagen
Confederation of Swedish Enterprise Svenskt Näringsliv
Almega – forum for service companies. Almega is Sweden´s largest association for business in the service industry Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag
Member of Competence Agencies of Sweden Medlem i Kompetensföretagen
An authorized  competence agency Ett auktoriserat  kompetensföretag