Frågor om medlemskap

Kontakta Louise Bengtsson, om du har frågor om till exempel:

  • Adressändring
  • Fakturor
  • Inkoppling på kollektivavtal
  • Medlemsavgifter
  • Medlemsuppgifter
  • Utträden
  • Överlåtelse av verksamhet