Hoppa till innehåll

Avtalsförsäkringar och ITP

Avtalsförsäkringar och ITP – vad gäller? En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestämts i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsmarknadens parter. En arbetsgivare som blir bunden av kollektivavtal ska göra en försäkringsanmälan till Fora respektive Collectum.

Det finns olika försäkringar beroende på vilket avtal som är aktuellt. Enligt kollektivavtalen ska försäkringar för företagets anställda tecknas hos FORA (för arbetare) och hos Alecta via Collectum (för tjänstemän). Företaget ska snarast göra anmälan till de berörda försäkringsbolagen.

Försäkringspaketet på arbetarområdet består av sex olika försäkringar och måste tecknas i sin helhet. Kostnaderna för försäkringarna beräknas för närvarande till ca 4,6 % av bruttolönen (avser lön intill 7,5 inkomstbasbelopp).

Om anmälan dröjer kommer retroaktiv debitering att ske.

Har du frågor angående avtalsförsäkringar och ITP, kontakta avtalat.se

Röda frågetecken syns tydligt bland svarta frågetecken