Hoppa till innehåll

Nya regler i LAS och om nytt avtal om omställnings­försäkring för arbetare för företag som omfattas av Kompetens­företagens Bemanningsavtal för arbetare (LO-förbunden)

Den 1 oktober 2022 började nya regler enligt lag om bland annat uppsägning och omställning att gälla. Det är omfattande förändringar av arbetsrätten som du som arbetsgivare behöver känna till. Bland annat förändras reglerna kring uppsägning, både när det gäller personliga skäl och arbetsbrist.

Kursbeskrivning

Huvudavtalet är inte tecknat för kollektivavtalet Bemanning Arbetare med motparter LO-förbunden och således gäller inte huvudavtalets regler utan lag för det angivna arbetaravtalet 1 oktober 2022. Denna kurs avser enbart företag som omfattas av kollektivavtal Bemanning Arbetare med motparter LO-förbunden och syftar till att redogöra för de omfattande förändringarna av arbetsrätten som påverkar det angivna kollektivavtalsområdet.

Kursbeskrivning

Kursen omfattar följande avtal (för vilket huvudavtalet antagits):  
Kollektivavtal Bemanning Arbetare med motparterna LO-förbunden.

Kursen omfattar Inte följande avtal (för vilket huvudavtalet antagits):
Kompetensföretagens tjänstemannaavtal: Bemanning Tjänstemän, Bemanning Vård, Bemanning Läkare och Bemanning Lärare

Vi hänvisar medlemmar med avtal som omfattas av huvudavtalet till våra digitala seminarier och inspelade utbildningar om LAS och huvudavtalet som du hittar här

Du hittar också information i Arbetsgivarguiden som du hittar här

Detta får du i kursen
I den här kursen får du en genomgång av de nya reglerna i LAS och den överenskommelse, det så kallade ”Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare”, som ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och LO. Vi förklarar hur dessa samspelar med varandra. Vi går igenom det materiella innehållet och reflekterar kring de praktiska effekterna för dig som arbetsgivare som omfattas av Kompetensföretagens kollektivavtal Bemanning arbetare. Vi kommer bland annat gå igenom följande:

  • Sakliga skäl för uppsägning
  • Nya turordningsregler
  • Anställning upphör vid tvist om uppsägning
  • Tidsbegränsade anställningsformer
  • Stärkt anställningsskydd för inhyrd/uthyrd personal
  • Förstärkt omställningsstöd

Kursledare
Arbetsrättsjurister från Almega, Kompetensföretagen.

Målgrupp
Vi vänder oss i första hand till VD, chefer, HR med flera som verkar som arbetsgivarens företrädare hos företag som omfattas av rubricerade kollektivavtal.

Praktiska kursdetaljer
Mer information om hur du ansluter dig till kursen får du i kallelsen.

Pris
Kostnadsfritt för medlemmar / 2 900 kr exkl. moms för icke-medlemmar.

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle

Medlemspris

Kostnadsfritt

2900 kr för icke-medlemmar

Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}