Hoppa till innehåll

Informationsträff gällande förändringar av del­pension från 1 januari 2023 för företag som omfattas av Bemanningsavtal för arbetare (LO-avtalet)

Den 1 januari 2023 sker förändring avseende deltidspension för arbetare som omfattas av Bemanningsavtalet för arbetare som gäller mellan Kompetensföretagen och LO-förbunden. Förändringen innebär i korthet att arbetstagares deltidspensionsavsättning vid utbokad tid följer av kundens kollektivavtal och vid icke-utbokad tid följer av Bemanningsavtalet för arbetare. 

Kursbeskrivning

Bakgrunden till förändringarna är den överenskommelse som ingicks i samband med att nytt Bemanningsavtal för arbetare träffades vid senaste avtalsrörelsen. Det är en stor förändring som såväl du som arbetsgivare behöver känna till som systemleverantörer som tillhandahåller affärssystem som hanterar deltidspensionsavsättning. 

Informationsträffen riktar sig till

  • Kompetensföretagens medlemsföretag som omfattas av Bemanningsavtalet för arbetare (LO-avtalet) 
  • Systemleverantörer som tillhandahåller affärssystem som hanterar deltidspensionsavsättning för företag som omfattas av Bemanningsavtalet för arbetare (LO-avtalet)

Vi kommer bland annat gå igenom följande

Vid informationsträffen kommer en genomgång av det förändrade regelverket om deltidspensionsavsättning som börjar gälla den 1 januari 2023 för samtliga arbetstagare som omfattas av Bemanningsavtalet för arbetare (LO-avtalet) att hållas.

Vid utbokad tid är det kundens kollektivavtal som avgör vilken deltidspensionsavsättning respektive arbetstagare ska erhålla, vilket innebär en förändrad registreringsprocess för arbetsgivare och systemleverantörer. Detta påverkar även hur inrapportering av deltidspensionsavsättning till Fora ska ske. Fora kommer därför informera om vad som blir nytt vid inrapportering i samband med förändringen för såväl arbetsgivare som systemleverantörer. Fora kommer även att informera om vilka kollektivavtal som har/inte har en KP-produkt, hur systemansvarige kan ta del av en sammanställning av alla varianter samt var rapportering ska ske på www.fora.se för såväl systemansvarige som för de arbetsgivare som inrapporterar deltidspension på egen hand. Tidsaspekter för inrapportering samt vilka koder som ska anges för vid vilket kollektivavtal i filerna m.m. kommer också genomgås.  

Informationsträffen leds av
Representanter för Kompetensföretagen och Fora.

Målgrupp
Vi vänder oss i första hand till VD, HR, Ekonomi, IT, Systemleverantörer med flera som berörs av de förändrade reglerna avseende rubricerat kollektivavtal.

Praktiska detaljer
Information om hur du ansluter dig till informationsträffen får du i kallelsen.

Notera! Tillfället kommer att spelas in för att kunna visas i efterhand.

Tillfället är kostnadsfritt för medlemmar i Kompetensföretagen. 

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle

Medlemspris

Kostnadsfritt

2900 kr för icke-medlemmar

Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}