Hoppa till innehåll

Från den 10 april ändras förutsättningarna rörande tillgång till Kompetensföretagens allmänna bestämmelser. Kompetensföretagen erbjuder allmänna bestämmelser för bemanning, omställning och rekrytering, som sedan många år en stark ställning i Sverige. De är anpassade efter branschens speciella förutsättningar, och innehåller beskrivningar av bland annat uppdragens omfattning, pris, arbetsledning och arbetsmiljöansvar. Ett grundläggande syfte med våra allmänna bestämmelser är att skapa en rimlig balans i förhållandet mellan leverans och pris. De ger också tydlighet och klara riktlinjer – kanske det bästa sättet att förhindra en tvist mellan parter! Att följa de allmänna bestämmelserna – minst – är ett villkor för medlemskap och därmed även för auktorisation i Kompetensföretagen.

Fortsatt kostnadsfritt för medlemmar

De allmänna bestämmelserna har funnits tillgängliga för alla att ladda ned på Kompetensföretagens webbplats utan kostnad, men detta ändras från och med 10 april. Medlemmar kommer fortsättningsvis att gratis kunna ladda ned dem, men för de företag som inte är medlemmar i Kompetensföretagen införs nu en årlig prenumerationskostnad på 5 000 kronor.

Vad händer nu?

Sidan för allmänna bestämmelser på kompetensforetagen.se kommer att finnas kvar, men de allmänna bestämmelserna tas bort den 10 april. Efter det finner du en länk till vår webbshop där alltså medlemmar kostnadsfritt kan ladda ned de allmänna bestämmelserna, och icke medlemmar teckna sig för prenumeration.

Varför kostar de för ickemedlemmar?

I medlemskapet i Kompetensföretagen ingår flertalet medlemsförmåner som till exempel fri nedladdning av de allmänna bestämmelserna. För icke medlemmar som vill prenumerera på de allmänna bestämmelserna är kostnaden 5 000 kronor per år.

Hur funkar prenumerationen?

Man köper en prenumeration i Kompetensföretagens webbshop. Prenumerationen ger alla i företaget tillgång till Kompetensföretagens dokument digitalt.