Hoppa till innehåll

Regeringen har beslutat att inte gå vidare med de utredningsförslag som skulle underlätta för kommuner att bli leverantörer åt AF. Det är dock olyckligt att regeringen och samarbetspartierna överlåter beslutet huruvida kommuner kan bli leverantörer till Arbetsförmedlingen. Syftet med att utreda denna fråga var en oro för ”vita fläckar”, det vill säga i de fall det finns ett otillräckligt utbud av fristående leverantörer. Den oron är obefogad. Mer än 99 procent av landets arbetslösa har tillgång till minst en fristående leverantör och de få vita fläckar som finns är på väg att försvinna och kan åtgärdas på ett snabbt sätt, säger Martina Elfgren Lilja, (dåvarande) förbundsjurist, Kompetensföretagen.

Att undergräva kommunalrättsliga principer genom att låta kommuner agera som skattefinansierade aktörer på marknaden bidrar till konkurrenssnedvridning som hotar att helt slå ut de fristående leverantörerna inom aktuella områden.

Istället för att konkurrera med fristående leverantörer behöver kommunerna öppna upp för samverkan och arbeta tillsammans med leverantörer så att fler människor rustas och matchats och får hjälp in i arbete. Kommunerna skulle kunna spela en betydelsefull roll och en sådan kommunal funktion skulle vara till stor nytta för ett framgångsrikt system, avslutar Elfgren Lilja, Kompetensföretagen.