En uppdaterad GDPR vägledning

Tillsammans med en referensgrupp med företrädare för några medlemsföretag har vi genomfört en översyn och uppdatering av vägledningen.

För att underlätta för dig som läsare har vi gjort en genomgående översyn av struktur och disposition samt infört förtydliganden gällande samtycke som laglig grund.Vi har även lagt till ett nytt avsnitt om de olika lagliga grunderna och generell information om hur de ska tillämpas i din verksamhet.

Här kan du ladda ner hela den uppdaterade vägledningen. Mer om GDPR hittar du här.

Vi har samarbetat med advokatfirman Cirio i arbetet med uppdateringen. De ger ut ett nyhetsbrev med nyheter på GDPR-området – ”data privacy report” – . Är du intresserad att  kostnadsfritt prenumerera på det ska du maila Josefin Lundström.