Hoppa till innehåll

Patrik Eidfelt är ny förbundsdirektör för Kompetensföretagen. Patrik kommer senast från rollen som enhetschef på Arbetsgivarservice och förhandlingschef på Almega Tjänsteföretagen.

 – Jag ser mycket fram emot att få driva Kompetensföretagens frågor. Våra medlemmar har under flera decennier utvecklat nya kompetenslösningar inom ramen för den svenska modellen så att alla konsulter idag har kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Vi fyller en mycket viktig roll på arbetsmarknaden för företagens kompetensförsörjning och för medarbetare som vill arbeta mer flexibelt, säger Patrik Eidfelt.

Kompetensföretagen är ett av sju förbund inom Almega. Patrik är jurist och kommer närmast från rollen som enhetschef inom Arbetsgivarservice, där han ansvarat för en av Almegas tre förhandlingsenheter, och som förhandlingschef på Almega Tjänsteföretagen. Patrik har lång erfarenhet av att leda kompetenta team, förhandla kollektivavtal och utvecklande partsarbeten.

Vi fyller en mycket viktig roll på arbetsmarknaden för företagens kompetensförsörjning

– Patriks dokumenterade expertis och erfarenhet av förhandlingsfrågor kommer att bli en stor tillgång för medlemmarna. Han har förmågan att driva viktiga frågor för att stärka och utveckla branschen och vårt bidrag till samhällsnyttan, säger Eva Domanders styrelseordförande Kompetensföretagen.

Idag är cirka 2 procent av Sveriges arbetsföra befolkning anställda i ett av Kompetensföretagens medlemsföretag och cirka 93 000 personer är helårsanställda. De drygt 680 auktoriserade medlemmarna representerar cirka 70 procent av hela branschen.

– Medlemsföretagen i Kompetensföretagen spelar en allt viktigare roll på dagens arbetsmarknad och i dagens samhälle. Varje år sysselsätter kompetensföretag
260 000 människor, varav hela 60 000 är födda utanför Sverige. Samtidigt hjälper företagen sina kunder att kunna bli och förbli flexibla och effektiva, och därmed skapa konkurrenskraft och tillväxt i Sverige. Som ny förbundsdirektör för Kompetensföretagen kommer Patrik Eidfelt att fortsätta förbundets viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för kompetensföretag så att de kan växa och anställa och bidra till en öppnare och mer inkluderande arbetsmarknad, säger Anna Karin Hatt, VD Almega.

Patrik tillträdde som förbundsdirektör den 10 juni 2019.