Hoppa till innehåll

Manpower i Sverige är ett företag med en spännande historia. Från början utgjordes det av Ulla Murmans berömda Stenografservice – företaget som det offentliga Sverige hudflängde under 40 års tid på grund av sina uthyrningstjänster.

Efter avregleringen på 90-talet omvandlades Murmans Stenografservice till Manpower AB. Idag nästan 30 år senare är man en av landets största bemanningskoncerner bestående av: Manpower som jobbar med bemanning och rekrytering i de flesta branscher, Experis som ägnar sig åt bemanning och rekrytering av specialister och chefer, Right Management som fokuserar på omställning och slutligen ManpowerGroupSoulutions som specialiserat sig på outsourcing inom främst IT och HR. Vd för hela koncernen är Lars Forseth – han har varit en del Manpower-koncernen i snart 20 år.

– Jag ser mitt uppdrag som ädelt. Vi hjälper människor att hitta rätt på arbetsmarknaden. Det gagnar både människan och samhället, säger han när vi möts upp på huvudkontoret på Alviks torg.

På 90-talet var Lars Forseth vd på ett telecom-bolag i London, men blev kort innan millennieskiftet tillfrågad om han kunde tänka sig att komma över till ManpowerGroup som säljchef. Lars hade rotat sig i London med sin familj – ändå var det något som lockade med bemanningsvärlden. Att han tog steget och valde att flytta hem, har han aldrig ångrat.

– Den här branschen förenar för mig personligen det bästa av världar. Uppdraget är meningsfullt, inte minst då det bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad där  den bästa kompetensen får jobbet. Samtidigt är det är ’big business’ på en global nivå. Efter en tid som säljchef blev Lars erbjuden att ta över ansvaret för Sales & Marketing på Emea, dvs ManpowerGroups samordnande del i Europa, Afrika och Mellanöstern. Han beskriver det som lärorika år, då han reste mycket och fick ännu bättre kännedom om andra länders arbetsmarknadsvillkor.

– På andra platser i världen handlar bemanning mer om resursbemanning under kortare perioder, medan vi i Sverige jobbar mer långsiktigt med konsulter som erhåller samma trygghetsförsäkringar som andra anställda.

Facken har bidragit

Lars Forseth sticker inte under stol med att bemanningsföretagen och facken inte alltid har dragit jämt, men han menar att man idag har uppnått en rimlig balans. Faktum är att kompetensföretagen är den branschgrupp i Sverige som har högst procentandel avtalsanslutna, säger han och ler. I grunden, menar han, ligger schismen på en filosofisk nivå.

– Rent praktiskt tror jag att facken har accepterat oss som en spelare på arbetsmarknaden, det är snarare på en ideologisk nivå som det skaver. Många i fackvärlden har en idealiserad föreställning om det gamla stora företaget som innefattade allt – egen vaktmästare, egen simhall, egen barnomsorg. Ett slags miniuniversum om man vill, där man som anställd kunde förbli tills pensionen.

Lars är tydlig med att facket också har bidragit med mycket. Och att konfrontationerna mellan kompetensbranschen och fackorganisationerna i grunden är något sunt.

– Fackets arbete har ju också lett till bra saker. Auktorisationskraven inom bemanningsföretagen har rensat bort de oseriösa spelarna och jag stöder så klart idén om goda arbetsvillkor för alla.

På frågan vad han tror om framtiden för kompetensföretagen, lyser något till i hans blick. Lars nämner den nya tekniken och vad den innebär för utvecklingen. I framtiden tror han exempelvis att det kommer att bli allt vanligare med digitala plattformar när det gäller jobbmatchning.

– Vi lever i en tid när tekniken accelererar. Digitaliseringen innebär att hela världens kompetensbank blir tillgänglig – men också att konkurrensen blir global. Som bemanningsföretag gäller det därför att ställa om. Det pågår redan ett globalt krig om talangerna.

På ManpowerGroup satsar man allt mer på så kallade workforce solutions. Med det menas att man hyr ut hela arbetsprocesser och arbetslag. Klassiska in-house-uppgifter som rekrytering eller IT-tjänster har på senare år börjat outsocurcas i allt högre takt. Manpower vill svara mot efterfrågan och vara först på bollen. Samtidigt erkänner Lars att snabba omställningar inte alltid är lätt.

Vi står mitt i stormens öga

– Först var vi resursbemannningsföretag, idag är vi ett kompetensföretag och nu går vi mot att bli ett work-force solution företag. Förändring kan vara svårt och det är bättre att vara förberedd på det. Min upplevelse är att vi står mitt i stormens öga.

Själv tror han att gig-ekonomin kommer att fortsätta växa. En annan trend han tror kommer slå igenom är idén om arbetslivet som ett livslångt lärande. Att ha ett dynamiskt arbetsliv där man ställer om och utbildar sig på nytt och byter bana mitt i livet, inte bara en utan flera gånger, kommer att bli vanligare. Men det kräver också att människor är öppna för förändring, menar Lars. Utmaningen att få människor att se på sitt arbetsliv med nya ögon, är något han brinner för och tror på.

– Under småbarnsperioden är det många som söker sig till en traditionell anställning. Först när barnen blivit äldre, ger de sig ut på gig-marknaden igen. Vi vill hitta ett sätt att få människor att stanna kvar i konsultuppdragen under barnåren, att de ska känna att det är värt det, att det är tillräckligt utvecklande och givande.

Lars ser med andra ord positivt på framtiden. Och på Manpower-gruppens och sina egna förutsättningar att bidra till en smidigare arbetsmarknad.

– För mig som chef gäller det att förhålla mig på ett rimligt sätt och hela tiden se till att vi är väl positionerade inför det som komma skall, avslutar han.