Villkor för medlemskap

  • i ansökan avge skriftlig förklaring att företaget har för avsikt att följa förbundets stadgar med dess etiska regler och Svenskt Näringslivs stadgar.
  • bifoga underlag som visar att företaget har giltigt registreringsbevis och F-skattsedel, vara momsregistrerad och vara registrerade som arbetsgivare, vilket görs enklast genom att använda skatteverkets blankett, SKV 4820.
  • vara bundet av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar (kan dispenseras).
  • omfattas av Kompetensföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande.
  • bifoga handling, som styrker att företaget inte har restförda skatter och avgifter samt i övrigt har ordnad ekonomi.
  • anmäla minst en person i ledande ställning inom företaget att snarast genomgå den av förbundet tillhandahållna särskilda utbildningen, som är en av förutsättningarna för erhållande av Kompetensföretagens Auktorisation.