Villkor för auktorisation

För att bli auktoriserad medlem måste företaget uppfylla följande villkor:

 1. Bedriver verksamhet inom Kompetens­företagens områden sedan minst 12 månader.
 2. Följer Kompetens­företagens stadgar. Det betyder att företagen bland annat är skyldiga att följa svensk lagstiftning, lämna statistik och andra uppgifter till Kompetens­företagen och Svenskt Näringsliv som vi behöver för att kunna göra vårt bästa för branschen.
 3. Auktorisation i Kompetens­företagen förutsätter att aktuell verksamhet bedrivs i juridisk person.
 4. Visar upp den senaste årsredovisningen med revisionsberättelse* och i övrigt styrker ordnad ekonomi.
 5. Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar.**
 6. Tillämpar minst Kompetens­företagens Allmänna Leveransvillkor (Standardavtal).
 7. Omfattas av Kompetens­företagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande.
 8. Följa Kompetens­företagens etiska regler.
 9. Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, betalar skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring och är bunden av kollektivavtal för anställd personal.**
 10. Minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Kompetens­företagens särskilda Auktorisations­utbildning.
 11. Synliggör att det är ett auktoriserat medlems­företag i sin marknadsföring och platsannonsering.
 12. Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning.

*) Vänligen notera att sökande som inte valt in revisor vid första auktorisationstillfället behöver inkomma med en boksluts­rapport (enl. Reko) framtagen av en auktoriserad redovisningskonsult. Vidare måste man ändra i bolagsordningen så att det framgår att revisor anlitats (gäller även små aktiebolag).

**) Dispens kan ges när kollektivavtal saknas för ett företags verksamhetsområde.

Undantag

Företag som är nystartade, d.v.s.  ännu inte bedrivit verksamhet i 12 månader inom Kompetens­företagens områden, behöver inte ansöka om auktorisation när de ansöker om medlemskap. Istället måste de uppfylla de grundläggande medlemsvillkor som gäller för alla medlemmar i Kompetens­företagen. Så fort företaget har bedrivit verksamhet i minst 12 månader ska det ansöka om auktorisation, exakt tidpunkt meddelas av Kompetens­företagens kansli.

För omställnings­företag ska även redogörelse lämnas in för följande moment:

 • Processen – Beskrivning av omställningsprocessen 
 • Kvalitetssystem – Beskrivning av företagets arbete gällande kvalitet och resultatmätning 
 • Kompetensprofil – Beskrivning av företagets kompetensprofil samt funktioner
 • Referenser – Tre referenser gällande pågående eller avslutade uppdrag

För rekryterings­företag ska även redogörelse lämnas in för följande moment:

 • Processen – Beskrivning av rekryteringsprocessen med kandidathantering och kommunikation till kandidaten
 • Kvalitetsuppföljning – Beskrivning av företagets arbete med att säkerställa efterlevnad av rekryteringsprocessen samt standarder som fastställts i företaget
 • Organisation och resurser – Beskrivning av företagets organisation samt personalens funktioner och kompetens
 • Referenser – Tre referenser som styrker ovan angiven rekryteringsverksamhet