Upphandling av bemanningstjänster

 – en guide för god upphandling

Upphandling av bemanningstjänster kräver eftertanke och en hel del arbete om det ska bli bra i alla delar. Därför har vi skapat en modell för upphandling som täcker alla steg på vägen; före, under och efter.

Syftet med vår modell för upphandling av inhyrda tjänster är att stödja och sprida information till upphandlare, beställare, politiker, verksamhetschefer och andra som påverkas av eller fattar beslut om inhyrning av personal. I modellen finns praktiska exempel på tillvägagångssätt för olika faser i en upphandlingsprocess. Modellen innehåller även skrivningar, avtalsvillkor och exempel från väl fungerande affärer och förfrågningsunderlag av bemanningstjänster. Dessa kan användas fritt vid framtagning av just ditt förfrågningsunderlag.

Framställningen är uppdelad i de traditionella tre faserna i en upphandling; Före, Under och Efter upphandlingen. Uppställningen har klickbara rubriker som leder till praktiska råd för en framgångsrik upphandling av kompetenstjänster.

Kort om branschen

Kompetens­branschen har vuxit det senaste decenniet. Fler och fler köpare ser inhyrning som en del av den strategiska kompetensförsörjningen och bygger långsiktiga samarbeten. Fler köpare upptäcker möjligheterna att gå från ren tim- och dagsinhyrning till lösning av hela funktioner. Kompetens­företaget kan ansvara för personalstyrka, arbetsledning, schemaläggning och drift av hela avdelningar inom till exempel lager, vårdavdelningar, ekonomienheter och kundtjänster.

Kompetens­företagen är en bransch­organisation med knappt 800 medlems­företag som motsvara cirka 70 procent av hela branschen. Genom kan en medlem erhålla auktorisation, som måste förnyas varje år. För att kunna bli auktoriserat kompetens­företag måste företaget bland annat ha kollektivavtal, försäkringar, följa de etiska riktlinjerna och ha ordning i sin ekonomi.