Upphandling av bemanningstjänster

Att genomföra upphandlingar är inte helt enkelt. För utomstående från branschen sträcker sig erfarenheten oftast till att ha kontaktat ett kompetens­företag

Möjligen kan man som utomstående från branschen tycka att genom att lyfta telefonen och berätta att man behöver ha en ersättare till ekonomiavdelningen eller en läkare till vårdcentralen och dagen efter att erhålla en konsult tyder på en enkel affärsmodell. Så är inte fallet.

Syftet med denna modell för upphandling av inhyrda-tjänster är att stödja och sprida information till upphandlare, beställare, politiker, verksamhetschefer och andra som påverkas av eller fattar beslut om inhyrning av personal. I modellen finns praktiska exempel på tillvägagångssätt för olika faser i en upphandlingsprocess. Modellen innehåller även skrivningar, avtalsvillkor och exempel från väl fungerande affärer och förfrågningsunderlag av bemanningstjänster. Dessa kan användas fritt vid framtagning av just ditt förfrågningsunderlag.

Framställningen är uppdelad i de traditionella tre faserna i en upphandling; Före, Under och Efter upphandlingen. Uppställningen har ett antal rubriker som är klickbara där under varje rubrik finns praktiska råd för en framgångsrik upphandling av kompetenstjänster.

Kort om branschen

Det finns ca 4 000 företag Sverige som har SNI kod inom bemanning och rekrytering. De 25 största företagen motsvarar ca 85 procent av marknaden. Kompetens­företagen är bransch­organisation och har drygt 650 medlems­företag. Genom oss erhåller en medlem auktorisation och denna auktorisation måste förnyas varje år. För att kunna bli auktoriserat kompetens­företag måste företaget bland annat ha kollektivavtal, försäkringar, följa de etiska riktlinjerna och ha ordning i sin ekonomi.

Branschen har vuxit det senaste decenniet. Fler och fler köpare ser inhyrning som en del av den strategiska kompetensförsörjningen och bygger långsiktiga samarbeten. Fler köpare upptäcker möjligheterna att gå från ren tim- och dags-inhyrning till lösning av hela funktioner. Kompetens­företaget kan ansvara för personalstyrka, arbetsledning, schemaläggning och drift av hela avdelningar inom till exempel lager, vårdavdelningar, ekonomienheter och kundtjänster.