Under – formell process

När upphandlingen är publicerad är utrymmet för dialog och förändringar av förfrågningsunderlaget ganska begränsat. Däremot har de möjliga leverantörerna – anbudslämnarna – rätt att ställa frågor och få svar under anbudstiden.

Tyvärr upplever många upphandlande myndigheter det som mer eller mindre besvärande att svara på många frågor. Oftast beror antalet ställda frågor under anbudstiden på kvaliteten av förarbetet inför upphandlingen och tydligheten i underlagen. Om upphandlingsunderlaget brister i marknadsanalys, tjänstebeskrivning, behovsinventering och kunskapen om olika branschförutsättningar kommer det att uppstå många frågor. Dessutom kommer frågorna att bli svåra att besvara på ett bra sätt.

Nedan finns ett antal förhållningssätt som brukar gynna både köparen och säljaren under anbudstiden.

 

Kontaktperson