Olovligt användande av varumärket

Alla auktorisationslogotyper ägs av bransch- och arbetsgivar­organisationen Kompetens­företagen. Auktorisation och medföljande rätt att använda varumärket beviljas av Kompetens­företagens styrelse efter ansökan och genomförd granskning i en särskild partssammansatt auktorisationsnämnd.

Nedan bolag marknadsför sig olovligen som medlem/auktoriserat företag:

  • AB OMEGA Bemanning & Rekrytering, org.nr. 556925-0839
  • Exigo AB, org.nr. 556865-0856
  • HarMan Personal AB, org.nr. 556687-8996
  • L&D Care AB, org.nr. 556950-4201
  • Scandinavian Uniq Lifecraft AB, org.nr. 556973-9955
  • Viventum AB, org.nr. 556931-4676

För vidare information kontakta Kompetens­företagen

Senast uppdaterad 2018-08-23