Allmänna bestämmelser omställningsuppdrag (ABOU – 10)

ABOU – 10 är avsett att användas då bemanningsföretaget får i uppdrag att genomföra en omställningsprocess i samband med att kunden avser att eller har sagt upp en eller flera personer eller i annat syfte önskar omställning eller förändring för vissa personer.

ABOU – 10 är helt nytt och följer ABRE – 10, utom där skillnader i uppdragets karaktär motiverar annat innehåll.

Ladda ner eller beställ.

Ladda ner (engelsk version) eller beställ.