Hoppa till innehåll

Rapporter

Konsultundersökning

2021

Konsultundersökningen genomfördes under våren 2021 bland konsulter inom ett flertal medlemsföretag. Det vi ser i årets undersökning är att konsultjobbet är attraktivt och ett insteg till arbetsmarknaden. Bland annat svarar tre av fyra att de rekommenderar jobbet som konsult och lika många är nöjda med arbetsuppgifterna. För hälften av de som deltog i undersökningen var konsultrollen ett sätt att få jobb. Tydligast visar undersökningen att det gäller unga och utrikesfödda.

Konsultundersökning

2019

Under våren 2018 har ett flertal medlemsföretag deltagit i en konsultundersökning. Rapporten ger en bland annat en god inblick i varför konsulterna väljer att jobba i branschen, hur de trivs på sina jobb, hur länge de väljer att stanna i branschen. En av de stora insikterna i denna undersökning är att det jobbar fler kvinnor i branschen än någonsin förr. En fjärdedel av konsulterna var arbetslösa innan de fick jobb i branschen, och av alla upplever sju av tio jobbet som meningsfullt.

Nyheter statistik och rapporter