Malin Ledin

Arbetsrättsexpert

Malin är arbetsrättsexpert på vårt kontor i Umeå.

Bransch/Förbund

Kompetensföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 90 71 82 82
Mobiltelefon: +46 72 239 82 82
Epost: malin.ledin@almega.se
Ort: Umeå

Umeå

Besöksadress: Sveagatan 8, Umeå
Postadress: 903 25 Umeå