Jan-Erik Kylänpää

Arbetsrättsjurist

Jan-Erik arbetar som arbetsrättsjurist på Almegas kontor i Stockholm.

Bransch/Förbund

Kompetensföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Lönestatistik

Kontakt

Telefon: +46 8 762 66 22
Mobiltelefon: +46 73 082 66 93
Epost: jan-erik.kylanpaa@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm