Annette Gärling

Arbetsrättsexpert

Annette arbetar som arbetsrättsexpert på Almegas kontor i Umeå.

Bransch/Förbund

Almega Samhallförbundet, Almega Tjänsteförbunden, Medieföretagen, Almega Tjänsteföretagen, Vårdföretagarna, Serviceföretagen, Kompetensföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 90 71 82 78
Mobiltelefon: +46 70 641 8278
Epost: annette.garling@almega.se
Ort: Umeå

Umeå

Besöksadress: Sveagatan 8, Umeå
Postadress: 903 25 Umeå