Anna-Karin Reüter

Arbetsrättsjurist

Anna-Karin är arbetsrättsjurist på vårt kontor i Göteborg.

Bransch/Förbund

Kompetensföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 31 62 94 46
Mobiltelefon: +46 70 612 94 46
Epost: anna-karin.reuter@almega.se
Ort: Göteborg

Göteborg

Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Göteborg
Postadress: Box 404, 401 26 Göteborg