Nominera din konsult till Konsultpriset 2019

Priset delas ut på Kompetens­företagens branschdag den 1 oktober 2019

Här nominerar du din kandidat till Kompetens­företagens Konsultpris 2019

Vem är kompetens­branschens bästa och vassaste konsult? På vilket kompetens­företag jobbar branschens mest professionella, respektfulla, nytänkande och möjliggörande konsult?

Nominera den konsult som du anser tydligast uppfyller Kompetens­företagens kärnvärden. Vinnaren koras på Kompetens­företagens branschdag den 1 oktober, 2019 på Quality Hotel Globe. Sista dagen att nominera är 6 september.

Kompetens­företagens kärnvärden:

Professionalism: En konsult som ständigt arbetar med att öka sin kunskap och skicklighet med kund­företaget i fokus.

Respekt: En empatisk konsult som möter alla i sin omgivning med respekt, såväl kollegor, som chefer och andra i sin närhet.

Nytänkande: En konsult som tänker nytt och kommer med förbättringsförslag inom sitt område.

Möjliggörare: En konsult som lyckas genom att tänka utanför boxen och även hjälper kollegor och andra.

Vinnaren utses av en jury bestående av ordförande Eva Domanders, VD Klara, Magnus Wingmark, VD Academic Work, Åsa Edman Källströmer VD TNG, Jan Bengtsson, VD Poolia samt Patrik Eidfelt, Förbundsdirektör Kompetens­företagen. Konsulter i dessa företag kan inte nomineras.

Priset består av en plakett samt ett bidrag till en välgörenhets­organisation som vinnaren själv väljer. Vinnaren och medlems­företaget får även varsitt diplom.

 

Vi tillämpar en meritokratisk nomineringsprocess så vi vill endast ha namnet på dig som nominerar, inte namnet på konsulten. Om din konsult vinner återkopplar vi till dig för att få namnet på personen. Den som nominerat den vinnande konsulten meddelas den 25 september.   

Nominera till Konsultpriset 2019