Anmälan om överträdelse av auktorisation

Instruktion för anmälan

Anmälan kan antingen göras elektroniskt, genom att nedanstående webbformulär fylls i, eller på blankett (ifyllbar word). Anmälan per reguljär post skickas till Kompetensföretagens kansli:

Kompetensföretagen
Att. Martina Elfgren Lilja
Box 55545
102 04 Stockholm.

För att vi ska kunna behandla anmälan måste den vara komplett. Läs därför igenom anvisningarna.