Auktorisations­nämnden

Auktorisationsnämndens uppgift är att granska ansökningarna och ge förslag på beslut till Kompetens­företagens styrelse, som beslutar om auktorisation ska beviljas.