Auktorisations­utbildning

I villkoren för auktorisation ingår att minst en person i ledande ställning* ska genomgå Kompetens­företagens auktorisations­utbildning.

Vid utbildningen får du information om branschen och arbetsmarknaden, villkor för medlemskap och auktorisation, kollektivavtal och arbetsrätt. Dessutom informeras du om Kompetens­företagens allmänna leveransbestämmelser, våra ansvarsförsäkringar samt arbetsmiljö.

* VD, vVD och personalchef är personer i ledande positioner, men i övrigt är det företagets uppgift att definiera vilka personer i företaget som är i ledande ställning. Dessa ska dock ha en sådan position i företaget att de dagligen utövar bestämmanderätt i bolaget.

Utbildningen är öppen för företag enligt nedan:

Max två deltagare från samma bolag/koncern per tillfälle

a) medlems­företag
Kostnad 2 500 kr, medföljande betalar 500 kr exkl. moms

b) företag som påbörjat medlemskapsprocessen med Kompetens­företagen, d.v.s. insänt komplett medlemsansökan (samt ev. underlag avseende auktorisation) Varje deltagare betalar
2 500 kr exkl. moms

c) I mån av plats kan företag som ännu inte insänt en komplett ansökan delta till en kostnad av 6 000 kr per deltagare. 

Utbildningar 2020

  • 23 januari
  • 27 mars 
  • 27 maj 
  • 23 september
  • 25 november – Utbildningstillfället hålls digitalt

Bekräftelse

Du får en bekräftelse på din anmälan till den mejladress du angivit. Slutlig bekräftelse kommer cirka fyra veckor innan kursstart.

Utbildningen leds av representanter från Kompetens­företagen, Söderberg & Partners och Almega. Efter utbildningen har du fått den kunskap som krävs av ett auktoriserat företag.

Utbildningarna hålls fem gånger per år och genomförs i Stockholm.
Utbildningstillfällen: Januari, mars, maj, september och november.

KONTAKTPERSON: Marja Holmer, Auktorisationssamordnare

+46 8 762 6851    Skicka ett mail