Kompetens­företagens auktorisations­utbildning

I villkoren för auktorisation ingår att minst en person i ledande ställning* ska genomgå Kompetens­företagens auktorisations­utbildning.

Vid utbildningen får du information om branschen och arbetsmarknaden, villkor för medlemskap och auktorisation, kollektivavtal och arbetsrätt. Dessutom informeras du om Kompetens­företagens allmänna bestämmelser, våra ansvarsförsäkringar samt arbetsmiljö.

* vd, v vd och personalchef är personer i ledande positioner, men i övrigt är det företagets uppgift att definiera vilka personer i företaget som är i ledande ställning. Dessa ska dock ha en sådan position i företaget att de dagligen utövar bestämmanderätt i bolaget.

Utbildningen är öppen för företag enligt nedan:

Max två deltagare från samma bolag/koncern per tillfälle

a) medlems­företag
Kostnad 2 500 kr, medföljande betalar 500 kr exkl. moms

b) företag som påbörjat medlemskapsprocessen med Kompetens­företagen, d.v.s. insänt komplett medlemsansökan (samt ev. underlag avseende auktorisation) Varje deltagare betalar
2 500 kr exkl. moms

c) I mån av plats kan företag som ännu inte insänt en komplett ansökan delta till en kostnad av 6 000 kr per deltagare. 

Utbildningar 2021

Utbildningstillfällena i januari och mars sker digitalt via Teams, halvdags­utbildning.
Avgiften är reducerad till 1500 kr och 300 kr för medföljande.

Bekräftelse

Du får en bekräftelse på din anmälan till den mejladress du angivit. Slutlig bekräftelse kommer cirka fyra veckor innan kursstart.

Utbildningen leds av representanter från Kompetens­företagen, Söderberg & Partners och Almega. Efter utbildningen har du fått den kunskap som krävs av ett auktoriserat företag.

Utbildningarna hålls fem gånger per år och genomförs i Stockholm.
Utbildningstillfällen: Januari, mars, maj, september och november.

Kontaktperson: Marja Holmer, auktorisationssamordnare

+46 8 762 6851    Skicka ett mail