Steg 5: Besked

När styrelsen har fattat beslut kommer ett skriftligt besked om auktorisationen har blivit beviljad eller inte.

När styrelsen har fattat beslut kommer ett skriftligt besked om auktorisationen har blivit beviljad eller om företaget fått avslag. Om ansökan avslagits kvarstår medlemskapet, under förutsättning att medlemsvillkoren är uppfyllda.

Har ansökan bordlagts i nämnden kommer besked om vilka kompletteringar som behöver göras.

Auktorisationen gäller i ett år

Efter ett år ansöker ni om en årlig granskning för att få auktorisationen förnyad.

Vid frågor skicka ett mejl till oss.