Steg 4: Beslut

Auktorisationsnämnden går igenom varje företags ansökan om auktorisation. Nämnden lämnar därefter rekommendation för beslut till Kompetens­företagens styrelse.

Beslutsunderlag

När auktorisationsansökan är komplett så förbereds ärendet till  Kompetens­företagens auktorisationsnämnd som sammanträder nio gånger per år. Nämnden lämnar därefter en rekommendation till Kompetens­företagens styrelse om auktorisation ska beviljas eller avslås.

 

Bordläggning av ansökan

Om ansökan inte är komplett kan auktorisationsnämnden besluta om bordläggning.