Steg 2: Ansökan

Auktorisationen följer fyra perioder med hållpunkter för ansökan, beredning, beslut och giltighet.

Kompetens­företagen erbjuder tre typer av auktorisationer

Ansökan om auktorisation för bemannings­företag

Verksamhetsområden: personaluthyrning och personalentreprenad.

Ansökan om auktorisation för omställnings­företag

Verksamhetsområden: jobbförmedling, coachning, utbildning, HR-utveckling och etableringslots.

Omställnings­företaget ska bifoga redogörelse för: omställningsprocessen, kvalitet och resultatmätning, kompetensprofil och referenser gällande pågående eller avslutade uppdrag.

Ansökan om auktorisation för rekryterings­företag

Verksamhetsområden: rekrytering, search, Interim management och headhunting.

Rekryterings­företag ska bifoga redogörelse för: rekryteringsprocessen med kandidathantering, arbete med att säkerställa efterlevnad av rekryteringsprocessen, organisation och referenser som styrker angiven rekryteringsverksamhet.

Tider för ansökan och giltighet

Auktorisationen följer fyra perioder med nedan angivna hållpunkter för ansökan, beredning, beslut och giltighet.

Period Ansökan Beredning Beslut Giltig 1 år från
1 15 jan feb mars 1 april
2 15 april maj juni 1 juli
3 30 juni aug sept 1 okt
4 15 okt nov dec 1 jan

 

Ovan gäller för redan auktoriserade medlemmar när de ansöker om årlig granskning.

Företag som söker medlemskap och auktorisation samtidigt (det vill säga är etablerade i branschen sedan tidigare men inte medlemmar i Kompetens­företagen), tillika företag som varit medlemmar under sin etableringsfas och ansöker om auktorisation för första gången, granskas när aktuellt och tilldelas därefter lämplig period.

Skicka in ansökan

Ansökan skickas till Kompetens­företagen, Box 55545, 102 04 Stockholm.

Nästa steg

Vid frågor skicka ett mejl till oss.