Steg 2: Ansökan

Auktorisationen följer fyra perioder med hållpunkter för ansökan, beredning, beslut och giltighet.

Kompetens­företagen erbjuder tre typer av auktorisationer

Ansökan om auktorisation för bemannings­företag

Verksamhetsområden: personaluthyrning och personalentreprenad.

Ansökan om auktorisation för omställnings­företag

Verksamhetsområden: jobbförmedling, coachning, utbildning, HR-utveckling och etableringslots.

Omställnings­företaget ska bifoga redogörelse för: omställningsprocessen, kvalitet och resultatmätning, kompetensprofil och referenser gällande pågående eller avslutade uppdrag.

Ansökan om auktorisation för rekryterings­företag

Verksamhetsområden: rekrytering, search, Interim management och headhunting.

Rekryterings­företag ska bifoga redogörelse för: rekryteringsprocessen med kandidathantering, arbete med att säkerställa efterlevnad av rekryteringsprocessen, organisation och referenser som styrker angiven rekryteringsverksamhet.

Gå till ansökan: Digital ansökan om auktorisation

 

Tider för ansökan och giltighet

Auktorisationen följer fyra perioder med nedan angivna hållpunkter för ansökan, beredning, beslut och giltighet.

Period Ansökan Beredning Beslut Giltig 1 år från
1 15 jan feb mars 1 april
2 15 april maj juni 1 juli
3 30 juni aug sept 1 okt
4 15 okt nov dec 1 jan

 

Ovan gäller för redan auktoriserade medlemmar när de ansöker om årlig granskning.

Företag som söker auktorisation för första gången (det vill säga är etablerade i branschen alternativt varit medlemmar i minst 12 månader) granskas och tilldelas därefter lämplig auktorisationsperiod enligt ovan.

Skicka in ansökan

Ansökan skickas till Kompetens­företagen, Box 55545, 102 04 Stockholm.

Nästa steg