STOM – stöd och matchning

Stöd och matchning (STOM) är ett valfrihetssystem som inleddes 2014 av Arbetsförmedlingen. STOM tillkom alltså innan den uppgörelsen mellan januaripartierna, Januariöverens­kommelsen om Arbetsförmedlingens reform. STOM finns fortfarande kvar i flera kommuner och regioner men kommer att ersättas med KROM under 2021.

Att STOM är ett valfrihetssystem innebär att Arbetsförmedlingen har upphandlat tjänsten enligt LOV, Lag om Valfrihetssystem. Upphandlingen går till så att myndigheten fastställer pris och villkor för tjänsten och kraven på leverantörerna i ett förfrågningsunderlag. Sedan ansöker fristående aktörer om att få bli leverantörer i systemet. Klarar de kraven och accepterar villkoren blir de leverantörer och etablerar sig på de platser där STOM finns. För att systemet ska fungera bra behövs en kontinuerlig dialog mellan bransch och beställare. Mycket av denna dialog sker i Arbetsförmedlingens Leverantörsforum där Kompetens­företagen är medverkande part.

Så fungerar STOM

Stöd och matchning är indelad i fyra olika spår när det gäller deltagarens tid i aktivitet och ersättning till leverantören. Arbetsförmedlingen avgör vilket spår som är lämpligt för varje deltagare. Sedan söker den arbetssökande som är i STOM  stöd från de leverantörer som finns i regionen. Sedan starten har STOM-systemet anpassats ett flertal gånger och på grund av konjunkturer och politiska beslut har också antalet arbetssökande varierat stort under åren. Under coronapandemin har tillfälliga anpassningar gjorts, exempelvis att arbetssökande i STOM fritt kan välja leverantör i hela landet.

De får tillgång till STOM

Tjänsten är till för arbetssökande som bedöms stå långt från arbetsmarknaden, och behöver hjälp för att börja arbeta eller studera så fort som möjligt. Det är Arbetsförmedlingen som gör bedömningen.

Vad gör de fristående leverantörerna?

De fristående leverantörerna ger ett individuellt anpassat stöd. Det kan till exempel vara hjälp med att hitta och söka jobb, skapa ansökningshandlingar, få kontakter med arbetsgivare, studie- och yrkesvägledning, studiebesök, språkundervisning med mera. Individuella samtal ska hållas varje vecka. 

Så fungerar ersättningen till leverantörerna

Ersättningen till de fristående leverantörerna i STOM är dels en fast dagersättning och dels en resultatersättning. Ersättningen är olika stor beroende av vilket spår deltagaren befinner sig i.

Vilka kan leverera sina tjänster i STOM?

Fristående aktörer kan ansöka om att utföra tjänsten hos Arbetsförmedlingen, och om de uppfyller kriterierna och godkänns som leverantör kan de leverera tjänster i STOM.

Källor:

Stöd och matchning, Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning.