Arbetsförmedlingen

Kompetensföretagen vill reformera Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens regelverk måste vara mer tydlig, transparent och konsekvent. Samma regler ska gälla för alla arbetsgivare, inklusive bemanningsföretag, vid användning av subventionerade anställningar, handledarpeng. Så är inte fallet idag.