Allmänna bestämmelser

I samband med att Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 blir tillämpligt den 25 maj 2018, har Kompetensföretagens fyra allmänna bestämmelser ABPU, ABSS, ABRE och ABOU uppdaterats. De fyra allmänna bestämmelser ABPU, ABSS, ABRE och ABOU behåller sina namn -10 men med tillägget Utgivet av Bemanningsföretagen år 2018 och uppdaterat med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR).

Ändringarna har arbetats fram av advokat Anders Christner, Advokatfirman Lindahl och har därefter setts över av Kompetensföretagens referensgrupp bestående av Magnus Nordkvist och Johan Huldt på Manpower, Pär Grip på Adecco och Eva Heeger och Anna Svärdemo Alander på Randstad.

Särskilt om biträdesavtal med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)

Vid normal personuthyrning är företaget inte personuppgiftsbiträde till kunden.

I rekryterings- och omställningsuppdrag kan företaget vara biträde i undantagsfall. För det fall företaget behandlar (t.ex. lagrar, analyserar och använder) personuppgifter för kundens räkning samtidigt som kunden ensamt bestämmer ändamålen och medlen med behandlingen behöver parterna ingå ett s.k. biträdesavtal för den behandlingen. Att bestämma ändamålen och medlen med behandlingen innebär att kunden bestämmer varför och vilka personuppgifter som ska behandlas, hur länge och på vilket sätt utan inflytande från bemanningsföretaget.

 

ABSS – 10 UTHYRNING AV PERSONAL

ABRE-10 REKRYTERING

ABPU-10 PERSONALUTHYRNING

ABOU-10 OMSTÄLLNINGSUPPDRAG

MALL SAMTYCKE