Arbetsrätt

Semester hantering och planering

Vem bestämmer över semestern och kan man ändra redan utlagd semester? Vad avgör om semestern är betald eller ej och kan en anställd neka till att ta semester?

Semesterlagen är en skyddslagstiftning som till många delar är tvingande och enskilda överenskommelser går inte att göra. Här går vi igenom vad som gäller enligt semesterlagen och de vanligaste reglerna i kollektivavtalen gällande intjänande och uttag av semester. Vidare går vi igenom hur semesterlagen förhåller sig till t ex sjuklönelagen och föräldraledighetslagen. Vi kommer även tangera andra ledighetslagstiftningar och tar upp frågor så som ”vem har rätt till olika ledigheter”, ”hur ska ledigheten förläggas”, ”vem beslutar och hur kan ledigheten avbrytas”? Praktiska exempel varvas med teori samt koppling kommer att göras till aktuella rättsfall.

Målgrupp:
Chefer och andra funktioner som kommer i kontakt med planering och hantering av semester.

Pris

950 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Plats

Almega AB
Sturegatan 11
Stockholm