Lönebildning

Lönekartläggning på ett enkelt sätt

Enligt Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder ska alla arbetsgivare genomföra en lönekartläggning varje år så att eventuella osakliga löneskillnader på grund av kön kan rättas till.

Lön är en lika viktig fråga för arbetstagaren som för arbetsgivaren och det är viktigt att det blir rätt. Vi lär dig lönekartläggning utifrån lagens förutsättningar. Under kursen går vi igenom vilka krav diskrimineringslagen ställer och hur lönekartläggningen kan genomföras så enkelt som möjligt. Kursen varvar teori med praktiska exempel.

Du får på den här kursen en genomgång av gällande lagstiftning avseende:
– hur ska samverkan ske
– uppdelning av lika grupper
– kravet på jämförelser inom och mellan grupper
– dokumentationskrav
– tillsyns och sanktionsfrågor

Kursen syfte är att ge praktiska råd och tips om hur lönekartläggningen kan genomföras samt ge utrymme för frågor och diskussion.

Den här kursen kan med fördel kompletteras med kursen Diskrimineringslagen – aktiva åtgärder som tar upp övriga krav på skyldigheten att arbeta förebyggande.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är HR- eller personalchef, har annan befattning med personalansvar och som arbetar eller kommer att arbeta med lönefrågor och lönekartläggning i ditt dagliga arbete.

Pris

950 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen