Arbetsmiljö

Introduktion till arbetsmiljöansvaret – vem har ansvaret?

Vem har egentliga arbetsmiljöansvaret och hur fördelas det vidare?

Alla kan ställas till svars för ett arbetsmiljöbrott, men oftast är det chefen. Under den här halvdagsutbildningen diskuteras och klargörs ett antal begrepp i frågan.

Under seminariet får ni diskutera ett antal fall som tydliggör ansvars begreppet. Vi går igenom en vägledning om hur informationssamhället har förändrat förutsättningarna för arbetsgivare. Ger information och tips och råd om arbetsmiljöansvar och delegering samt går igenom rätt förhållningssätt för att undvika problemen innan de uppstår.

Kursen kan med fördel kombineras med heldagsutbildningen – Arbetsmiljöarbetet i praktiken – SAM + OSA – på samma ort

Pris

950 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen