Infomöte

Informationsmöte inför medlemskap i Kompetens­företagen

Informationsmöte inför medlemskap i Kompetensföretagen

På plats kommer man att få träffa och kunna ställa frågor till experter på kollektivavtal, försäkringar och Kompetensföretagens auktorisation. Agenda:  Kort presentation av Almega och Kompetensföretagen och den service du som arbetsgivare och företagare erhåller genom medlemskapet  Genomgång av medlemskapet och auktorisationen, och vilka krav som måste uppfyllas för godkännande  Genomgång av de kollektivavtalade försäkringssystemen  Kort beskrivning av de obligatoriska kollektivavtalen

Pris

0 exkl moms för medlemmar / 0 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen