Infomöte

Informationsmöte inför medlemskap i Kompetens­företagen

Kursen startar 09:00 och slutar 11:30. På plats kommer man att få träffa och kunna ställa frågor till experter på kollektivavtal, försäkringar och Kompetensföretagens auktorisation.

Agenda:

 Kort presentation av Almega och Kompetensföretagen och den service du som arbetsgivare och företagare erhåller genom medlemskapet

 Genomgång av medlemskapets obligatoriska auktorisation*, och vilka krav som måste uppfyllas för godkännande

 Genomgång av de kollektivavtalade försäkringssystemen

 Kort beskrivning av de obligatoriska kollektivavtalen

Pris

0 exkl moms för medlemmar / 0 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen