Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet i praktiken – SAM + OSA

Förmiddagskaffe serveras 09.00-09.30 – kursen startar 09.30.

Som arbetsgivare är du ansvarig för arbetsmiljön och då måste du också känna till vad lagstiftare och myndighet förväntar sig av dig.

På den här kursen går vi igenom steg för steg det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet omfattar såväl fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vi går igenom vad organisatorisk och social arbetsmiljö innebär och hur vi får in det i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den här utbildningen ger dig:

– Om du är ny chef – grundläggande kunskaper i hur du ska arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet

– Om du inte är ny som chef – en repetition av de krav som ställs i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt hur du kan införliva den ”nya” föreskriften i ert befintliga system

– Som HR-ansvarig en repetition och en helhetsbild över de krav som ställs på er som arbetsgivare för att förebygga ohälsa och olycksfall

– Exempel från andra verksamheter och utbyte av erfarenhet bland deltagarna

Till vem vänder sig utbildningen:

Ny som chef, chef med behov av repetition, HR-ansvarig

Omfattning:
Heldagsutbildning inkl lunch
Start 09.30 med kaffe/te smörgås, kursen startar 10.00

Läs mer om fler intressanta kurser inom arbetsmiljöområdet.

Halvdagskurs
Almega Express – Introduktion till arbetsmiljöansvaret – delegation i tjänsteföretagen; vem har ansvaret?

Heldagskurs
Introduktion till rehabiliteringsansvaret – den sjuke medarbetaren och den ökade psykiska ohälsan?

Pris

3200 exkl moms för medlemmar / 4500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen