Arbetsrätt

Anställningsprocessen – så lyckas du!

Kan man som arbetsgivare anställa vem som helst och får man ställa vilka krav som helst?

När du som arbetsgivare ska rekrytera väcks många frågor kring vilka regler inom arbetsrätten som gäller men också frågor om vad professionell rekrytering bör innehålla. I denna kurs går vi igenom de arbetsrättsliga regler som du behöver ha kunskap om i samband med anställningar och rekryteringar. Vi diskuterar även en mängd praktiska frågor som kan uppkomma i processen så som:

– Vilka frågor kan arbetsgivare ställa i en anställningsintervju?
– Diskrimineringslagarna – undvik kostsamma misstag
– Anställningsformer, anställningsavtal, företrädesrätten och PUL
– Övriga regler och praxis avseende integritet i arbetslivet

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är HR- eller personalchef, har annan befattning med personalansvar och som arbetar eller kommer att arbeta med rekrytering i ditt dagliga arbete.

Pris

950 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen