ALL-dagarna

ALL-dagarna

Välkommen till ALL-dagarna

Avtal, Lag och Lön – allt du behöver veta inför 2018 på bara en dag!

Att ha koll på den ständiga utvecklingen kring kollektivavtal, lagar och lönesättning är inte alltid helt okomplicerat – men fullständigt nödvändigt för dig som arbetar med lön- eller HR-frågor. Det är därför vi erbjuder dig möjligheten att vässa dina kunskaper på Almegas ALL-dagar! Här erbjuder Almegas experter tillsammans med FINFA (Svenskt Näringslivs försäkringsinformation) dig till nyttig kunskap kring avtal, lag och lön. Dessutom erbjuds du ett unikt tillfälle att träffa andra i samma yrkesroll och får möjlighet att byta viktiga erfarenheter och funderingar under dagen.

Under förmiddagen, kl 09:30-12:00, är det fokus lön, här tar vi upp:

– Nyheter och förändringar gällande de kollektivavtalade försäkringarna samt hur flexpensionen är tänkt att hanteras

– Kort info om nyheter på skatteområdet med möjlighet till fördjupning

– Utredningen på gång
•Karensdagsavdrag – karensdag en hel arbetsdag?
•En jämställdare arbetsskadeförsäkring

– Vanliga frågor i vår jour – semesterhantering, sjuklön och lönerevision/statistik

– Policyhantering
•Policy om nyttjande av egen bil i arbetet
•Utbildningspolicy – vad kan man avtala om och när, hur kan ett avtal om återbetalning av utbildning se ut om den anställde slutar.

Under eftermiddagen, kl 13:00-16:00 tar vi upp nyheter och förändringar med fokus på HR området så som:

– Nya lagar och utredningar
•Dataskyddsförordningen – vad har det kommit för riktlinjer här
•Utredning om stärkt rehabilitering – vad händer och vad innebär det
•Lagen om visselblåsning och ändringar av meddelarskydd för privata sektorn
•Nya arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling
•Arbetsmiljö för ett modernare arbetsliv

– Ändringar i kollektivavtalen på tjänstemannasidan i samband med flexpension
•Anställningsformer
•Nya beredskapsregler
•Förhandlingsordning
•Rätten till ledighet

– Lönesättning i företaget – hur sätts lön, kompetensinventering, utvecklingssamtal m.m. – genomgång av tankar om löneprocessen

– Genomgång av heta frågor i jouren gällande
•Arbetsbrist
•Avslut av tidsbegränsade anställningar
•Anställningsformer

– Även en genomgång av aktuella och intressanta rättsfall

Nytt för i år är att Du kan välja om du vill gå hela dagen eller om bara för- eller eftermiddagen passar dig bäst.

Priset för heldag är 1 950 kr. Väljer du att endast gå halva dagen är priset 1 100 kr inkl lunch.

Pris

1950 exkl moms för medlemmar / 2200 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen