Hoppa till innehåll

Marja Holmer har en viktig roll på Kompetensföretagen – hon jobbar med granskningen av de företag som söker auktorisation. Det är ett omfattande och krävande arbete. Alla företag ska granskas på samma sätt, oavsett om det är första gången eller om det gäller förnyelse.  

— Det är många delar som ska granskas, som till exempel årsredovisning och ansvarsförsäkring. Allting måste vara komplett och aktuellt för att kunna klara auktorisationsnämndens granskning. Om något saknas kan inte företaget godkännas, utan blir bordlagda, säger Marja.  

Kvalitetsstämpel för branschen 

Auktorisationen är viktig för branschen. Den är en kvalitetsstämpel som innebär trygghet för både kundföretag och medarbetare. Den första auktorisationen kom till år 2004, för företag med verksamhet in om bemanning. Sedan följde auktorisation för omställningsföretag år 2011, och sedan rekryteringsföretag år 2016.  Sedan år 2020 går det enbart att söka auktorisation digitalt. Enligt en enkät bland medlemsföretagen är verktyget för ansökan uppskattat. Det finns dock några tekniska barnsjukdomar i verktyget, som hela tiden uppdateras för att vara så enkelt och användarvänligt som möjligt för medlemmarna. Marja bistår gärna dem som behöver hjälp.  

Den är en kvalitetsstämpel som innebär trygghet för både kundföretag och medarbetare

Marja har jobbat med att granska ansökningar i 10 år. Den långa erfarenheten kommer väl till pass, då hon ibland får guida företagen genom ansökan. Hon trivs med arbetet, då hon är noggrann, gillar struktur och vill ha ordning och reda. Den vanligaste frågan Marja möter är om det går att vänta med årsredovisningen.    

—Vi efterfrågar den senaste årsredovisningen, även om den inte är från innevarande år. Däremot måste vi få in en, annars kan inte företaget auktoriseras, säger Marja. 

En annan vanlig fråga är varför det finns ett krav på revisor.  

—Kravet på revisor finns i villkoren för auktorisationen, och behövs för att revisionsberättelsen enkelt kan visa på ordning och reda i ekonomin, säger Marja.  

Granskningsexpertens bästa tips när du ansöker om auktorisation 

Slutligen vill Marja dela med sig av sitt bästa tips till dem som ansöker om auktorisation: 

—Se till att underlaget är gällande och komplett! Till exempel måste alla moment i ansvarsförsäkringen finnas med. Är du osäker så kontakta mig eller Söderberg och Partners för kostnadsfri rådgivning