Fem nya auktoriserade företag och ett förlorar auktorisationen

Vid det senaste mötet med Kompetensföretagens auktorisationsnämnd rekommenderade den 13 företag för auktorisation. Det innebär att de uppfyller Kompetensföretagens krav, som att de varit verksamma i minst 12 månader och kan redovisa ordnad ekonomi. Av de 13 företag som godkändes var det åtta som fick sin auktorisation förnyad.

De företag som nu godkänts för auktorisation av Kompetensföretagens styrelse har meddelats detta.

Vid auktorisationsnämndens möte lades också fram att två medlemsföretag vid granskning inte uppfyller Kompetensföretagens krav. Därmed beslutade styrelsen på rekommendation av auktorisationsnämnden att det ena företaget, som varit auktoriserat, inte får behålla sin auktorisation. Det andra företaget som fick avslag sökte för första gången. Vilka företag detta gäller, och grunderna för beslut är inte offentligt. De är dock välkomna tillbaka med ny auktorisationsansökan efter sex månader, om de uppfyller Kompetensföretagens krav.

Kompetensföretagens auktorisationsnämnd leds av Göran Hägglund, och övriga deltagare i nämnden är representanter för Kompetensföretagen, Akademikerförbunden, LO-förbunden och Unionen.