1 nytt auktoriserat företag och 121 förnyade auktorisationer

Vid det senaste mötet med Kompetensföretagens auktorisationsnämnd rekommenderade den 122 företag för auktorisation. 121 medlemsföretag fick sin ansökan om förnyad auktorisation godkänd, och ett auktoriserades för första gången. Det innebär att de uppfyller Kompetensföretagens krav, som att de varit verksamma i minst 12 månader och kan redovisa ordnad ekonomi. Kraven i sin helhet för respektive auktorisation finner du här.

De företag som nu godkänts för auktorisation av Kompetensföretagens styrelse har meddelats detta.

Vid auktorisationsnämndens möte lades också fram att två medlemsföretag vid granskning inte uppfyller kraven. Dessa drog tillbaka sina ansökningar innan de lades fram inför styrelsen. Vilka företag detta gäller är inte offentligt. De är dock välkomna tillbaka med ny auktorisationsansökan efter sex månader, när de uppfyller Kompetensföretagens krav.

Kompetensföretagens auktorisationsnämnd leds av Göran Hägglund, och övriga deltagare i nämnden är representanter för Kompetensföretagen, Akademikerförbunden, LO-förbunden och Unionen.