Tre nya auktoriserade företag i Kompetens­företagen

Vid det senaste mötet med Kompetensföretagens auktorisationsnämnd rekommenderade den 16 företag för auktorisation. Det innebär att de uppfyller Kompetensföretagens krav, som att de varit verksamma i minst 12 månader och kan redovisa ordnad ekonomi. Läs mer om kraven för auktorisation. De företag som nu godkänts för auktorisation av Kompetensföretagens styrelse har meddelats detta. Beslutet gäller från 1 mars.

Tre nya företag auktoriserades, och 13 medlemsföretag fick sin ansökan om förnyad auktorisation godkänd. Vid auktorisationsnämndens möte lades också fram att ett företag får avslag på sin auktorisationsansökan. Vilket företag detta gäller, och grunderna för beslut är inte offentligt. De är dock välkomna tillbaka med ny auktorisationsansökan efter sex månader.

Kompetensföretagens auktorisationsnämnd leds av Göran Hägglund, och övriga deltagare i nämnden är representanter för Kompetensföretagen, Akademikerförbunden, LO-förbunden och Unionen.